czwartek, 19 marca 2020 10:06 Napisane przez

Działania krośnieńskich strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściu granicznym w Barwinku.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, strażacy pełniący służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie do dnia 11 marca br. nieprzerwanie realizują zadania, których nadrzędnym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS COV 2. Działania te prowadzone są na polsko-słowackim przejściu granicznym w Barwinku przy współudziale funkcjonariuszy policji i straży granicznej. Krośnieńscy strażacy pełnią tam służbę całodobowo i wykonują czynności związane z pomiarem temperatury i identyfikacją osób przekraczających w tym miejscu granicę państwa.

 received 213439419900162

received 707258493143715