piątek, 02 listopada 2018 10:29 Napisane przez

Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP

27 października 2018 r. o godz. 9.00, w miejscowości Długie, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP gminy Jedlicze.

Założeniem do ćwiczeń było niekontrolowane spalanie sterty gałęzi w lesie i następnie rozprzestrzenienie się ognia na powierzchnię kilkudziesięciu arów poszycia leśnego i drzew.

Działania prowadziło 12 jednostek OSP, które miały za zadanie dotrzeć do miejsca pożaru, podjąć działania gaśnicze, zorganizować zaopatrzenie w wodę, prowadzić łączność radiową i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, a następnie ewakuować ją z miejsca prowadzonych działań. Wodę do celów gaśniczych dowożono z potoku Chlebianka z m. Poręby, a następnie przepompowywano ją w m. Długie, do ostatniego samochodu na odległość 500 m pod górę. Tam z samochodu GBA 3,1/30 Volvo z OSP Żarnowiec, podawano ją jeszcze 140 m w głąb do lasu, na 3 linie gaśnicze.

            Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Jedliczu i przeprowadzone pod nadzorem strażaków z Komendy Miejskiej PSP
w Krośnie.

 

Tekst i zdięcia: bryg. Mariusz Kozak