środa, 21 listopada 2018 19:37 Napisane przez

Czujki tlenku węgla dla mieszkańców Lubatowej

 

Zarząd jednostki OSP Lubatowa zorganizował i przeprowadził niecodzienne przedsięwzięcie, podczas którego przekazano 100 czujników tlenku węgla dla mieszkańców tej miejscowości.
          18 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Domu Strażaka w Lubatowej (gm. Iwonicz Zdrój), odbyło się spotkanie promocyjno-kulturalne, kończące realizację grantu "Bezpieczni mieszkańcy promują dziedzictwo Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty".
            Głównym celem wydarzenia była promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowanie dziedzictwa obszaru dla przyszłych pokoleń, poprzez edukację w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych
i produktów lokalnych.
            Program wydarzenia był bogaty i nawiązujący zarówno do promowania i zachowania walorów przyrodniczych i lokalnych obszaru, jak również edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.
Program wydarzenia obejmował:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu tematycznego pod nazwą "Dbam o środowisko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń" – odczytanie zwycięzców (I, II, III miejsce w trzech kategoriach wiekowych) i wręczenie im nagród, pozostałym uczestnikom wręczenie nagród za uczestnictwo w konkursie.
  2. Wystawę prac konkursowych.
  3. Występ Orkiestry Dętej w Lubatowej, która w ramach pierwszego naboru na Granty zakupiła instrumenty na potrzeby swojej działalności, co było elementem promocji działalności kulturalnej oraz prezentacją ich dotychczasowej twórczości.
  4. Prezentację i degustację produktów tradycyjnych i lokalnych dla osób uczestniczących w wydarzeniu.
  5. Zorganizowanie prelekcji dotyczącej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
    i kulturowego obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń. Prelegentami byli:
-        bryg. Mariusz Kozak Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie, który w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, przedstawił zagrożenia i sposoby zapobiegania powstaniu pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem węgla,
-        Pan Robert Drajewicz przedstawiciel Nadleśnictwa Dukla, który przedstawił walory przyrodnicze terenu Nadleśnictwa występujące na terenie działania LGD „Kraina Nafty” oraz całego kraju.
  1. Rozdanie 100 czujek tlenku węgla dla uczestników wydarzenia.
  2. Wspólne biesiadowanie uczestników wydarzenia.
Koszt realizacji grantu opiewał na kwotę 15 tys. złotych i został w całości sfinansowany ze środków LGD „Kraina Nafty”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście:
-       - st. bryg. Mariusz Bieńczak -  Komendant Miejski PSP w Krośnie, który objął  patronatem całość wydarzenia,
-       - bryg. Mariusz Kozak - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie,
-       - st. kpt. Piotr Szydło  - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP w Krośnie,
-       - Robert Drajewicz - przedstawiciel Nadleśnictwa Dukla,
-       - Marlena Jakieła - przedstawiciel Biura LGD "Kraina Nafty",
-       - Jerzy Staroń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej,
-       - Jerzy Sroka - Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubatowej,
   - Stanisław Zając - Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej.
 
Opracowanie: st. kpt. Krzysztof szcęsny, bryg. Mariusz Kozak - KM PSP Kosno
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Szydło - KM PSP Krosno