poniedziałek, 03 czerwca 2019 12:05 Napisane przez

Dzień Strażaka 2019

Krośnieńskie obchody Dnia Strażaka, zaplanowane w tym roku na dzień 31 maja zainaugurowane zostały, tradycyjnie już, Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele oo. Franciszkanów na krośnieńskim Rynku.

Uroczysty apel, rozpoczęty o godz. 13.30 na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, miał w tym roku nieco szerszy wymiar niż zwykle. Organizowany był przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie, uczestniczyli w nim m.in. prezesi zarządów gminnych i komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu krośnieńskiego, a także poczty sztandarowe reprezentujące jednostki OSP z każdej gminy, a jednym z niecodziennych punktów programu uroczystości było oddanie do użytku sali edukacyjnej OGNIK.

Wielu strażaków tego dnia, za swoje liczne zasługi z zakresie ochrony przeciwpożarowej uhonorowanych zostało odznaczeniami resortowymi, medalami honorowymi oraz awansami na wyższe stopnie służbowe. Wręczone zostały:

- odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które otrzymało ogółem 6 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 członków ochotniczych straży pożarnych.

- medale honorowe „Zasłużony dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnie-Polance”, nadawane uchwałą zarządu tej jednostki, którymi odznaczono łącznie 3 osoby,

- nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów PSP, nadawane rozkazem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odebrało 3 strażaków,

- nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów PSP, nadawane rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które odebrało 4 strażaków,

- nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów PSP, nadawane rozkazem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, które odebrało 12 strażaków, w tym dwóch na pierwsze stopnie służbowe w tym korpusie,

- nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych PSP, nadawane rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, które odebrało 2 strażaków.

Świadkami tych wydarzeń byli licznie zaproszeni goście, którzy poprzez swoją obecność podnieśli rangę strażackiego święta, w tym mi. in. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Andrzej Babiec, Pan Piotr Babinetz – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Alicja Zając – senator RP, Pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dh. Tadeusz Sieniawski – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie, Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki z Panem Zbigniewem Kubitem – Przewodniczącym Rady Miasta Krosna oraz Pan Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego z Panem Andrzejem Krężałkiem – Przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin, a także przedstawiciele komend, urzędów, firm i instytucji współpracujących w krośnieńską Komendą.

W trakcie uroczystości dokonano otwarcia sali edukacyjnej ognik, która funkcjonować będzie przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, jako narzędzie, dzięki któremu krośnieńscy strażacy będą mogli w bardzo obrazowy sposób szerzyć wśród najmłodszej części naszego społeczeństwa tj. dzieci i młodzieży szkolnej, zasady bezpiecznych zachowań w codziennym życiu i obrazować sposoby zapobiegania różnym zagrożeniom. Program budowy krośnieńskiego Ognika mógł być zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu ze strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie i Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Urzędu Miasta Krosna i Rady Miasta Krosna. Aktu przecięcia wstęgi i otwarcia tego obiektu dokonał nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Pan Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.