Aktualności / Uroczystości

W dniu 31 lipca 2018 roku, na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, służbę czynną w szeregach strażaków PSP zakończył Pan bryg. mgr inż Paweł Gaj - Dowódca tutejszej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

III akcja dla osób potrzebujących krwi w okresie wakacyjnym RATUJEMY = DAJEMY

30 czerwca br. zostań bohaterem - oddaj krew dla tych, którzy jej potrzebują

W dniu 11 maja 2018 r. krośnieńskie uroczystości obchodów Dnia Strażaka, rozpoczęły się przemarszem pododdziałów z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie z pocztami sztandarowymi JRG PSP w Krośnie oraz z OSP gmin powiatu krośnieńskiego, w asyście Orkiestry Dętej z OSP Miejsce Piastowe i Mażoretek Black Stars z GOK w Miejscu Piastowym  na Rynek Miasta Krosna

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Wiceministra Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka 2018.

Strona 1 z 2