Inne

piątek, 21 czerwca 2019 17:35

Na wypadek powodzi

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.

8 czerwca w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie odbyła się już IV edycja akcji dla osób potrzebujący krwi w okresie wakacyjnym  "RATUJEMY=DAJEMY". Podczas akcji 59 honorowych dawców krwi oddało aż 26,550 l bezcennej krwi.