Inne

W dniach 5-8 marca 2018 roku odbyło się zimowe zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe dla ratowników wysokościowych włączonych do SGRW KROSNO. Zgrupowanie realizowane było na terenie Ustrzyk Dolnych, Leska i Wetliny. W zgrupowaniu wzięło udział dziesięciu ratowników wysokościowych  pełniących służbę w JRG Krosno.

Strona 15 z 15