Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

Realizując kolejny etap organizacji ratownictwa specjalistycznego, zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w 2012 roku Komendant Miejski PSP w Krośnie Rozkazem nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. powołał Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „KROSNO” (SGRW KROSNO).


Grupa została powołana w oparciu o siły i środki Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Poziom gotowości operacyjnej określono jako AB.


Rejon działania SGRW KROSNO obejmuje powiaty: krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki, jasielski, przemyski, strzyżowski, dębicki oraz ropczycko – sędziszowski.


Działania SGRW KROSNO polegają na prowadzeniu działań ratowniczych przy wykorzystaniu technik alpinistycznych – również przy użyciu śmigłowca.

W chwili obecnej krośnieńska specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego liczy ogółem 21 członków, legitymujacych się odpowiednim poziomen przeszkolenia w powyższym zakresie i dysponujących specjalistycznym sprzętem ratowniczym. Funkcję dowódcy grupy pełni mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Marszałek.