Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
st. bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak

 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie
bryg. mgr inż. Zbigniew Nowak
 
 

 Kierownicy Komórek Organizacyjnych Komendy:
 
 
 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Marszałek
 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego - bryg. mgr inż. Mariusz Kozak
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego i BHP - bryg. mgr inż. Piotr Szubra
 
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzosko-Technicznego - st. kpt. mgr inż. Krzysztof Szczęsny
 
Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej - st. kpt. mgr inż. Piotr Szydło
 
Główny Księgowy - Pani Janina Pelczar