Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
st. bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak

 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie
bryg. mgr inż. Zbigniew Nowak
 
Kierownicy Komórek Organizacyjnych Komendy:

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Marszałek

Naczelnik Wydziału Operacyjnego - bryg. mgr inż. Mariusz Kozak

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego i BHP - bryg. mgr inż. Piotr Szubra

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego - st. kpt. mgr inż. Krzysztof Szczęsny

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej - st. kpt. mgr inż. Piotr Szydło

Główny Księgowy - Pani Janina Pelczar