Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
st. bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak

 

Nowak Zb

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Nowak
 
Kierownicy Komórek Organizacyjnych Komendy:

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - bryg. mgr inż. Krzysztof Marszałek

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego i BHP - bryg. mgr inż. Piotr Szubra

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego - st. kpt. mgr inż. Krzysztof Szczęsny
 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego - mł. bryg. mgr inż. Piotr Szydło

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej - kpt. mgr inż. Artur Zima

Główny Księgowy - Pani Janina Pelczar