Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Jednostki te zostały wybrane spośród wielu innych, gdyż ich wyposażenie, baza lokalowa, wyszkolenie czynnych członków, spełniały wymogi postawione przez Komendanta Głównego PSP.

Można powiedzieć, że jednostki te należą do najlepszych w naszym terenie i bardzo często (częściej niż pozostałe jednostki OSP) biorą udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, nie tylko w swoich gminach, ale i na terenie całego powiatu krośnieńskiego.

Jednostki OSP włączone do KSRG są utrzymywane przez właściwych wójtów czy burmistrzów i znajdują się pod bieżącym nadzorem szkoleniowym i operacyjno - technicznym Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami a PSP zaowocowała, wzrostem ilości i jakości wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i prawidłowości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.


WYKAZ JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG:

 1. OSP Szczepańcowa,
 2. OSP Posada Dolna,
 3. OSP Bratkówka,
 4. OSP Dukla,
 5. OSP Iwonicz Zdrój,
 6. OSP Iskrzynia,
 7. OSP Korczyna,
 8. OSP Krościenko Wyżne,
 9. OSP Miejsce Piastowe,
 10. OSP Odrzykoń,
 11. OSP Rogi,
 12. OSP Rymanów,
 13. OSP Iwonicz,
 14. OSP Żarnowiec,
 15. OSP Turaszówka,
 16. OSP Równe,
 17. OSP Pustyny,
 18. OSP Kobylany,
 19. OSP Kombornia,
 20. OSP Jaszczew.

Pliki do pobrania:

- sprawozdanie z dotacji finansowej,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - (dotacja z MSWiA)