Zawody powiatowe

- Ujednolicone zasady przeprowadzania i oceny musztry MDP,

- Wyciąg z regulaminu dla OSP,

- Wyciąg z regulaminu dla MDP,

- Informacja o jednostce,