Zebrania sprawozdawcze

 

Przebieg kampanii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

17.03.2018 r.
W dniu 17.03.2018 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowiskach.
 
10-11.03. 2018 r.
W dniach 10-11.03.2018 r.  Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Chorkówka, Niżna Łąka i Krosno-Turaszówka (jednostka włączona do KSRG).

3.03.2018 r.
W dniu 3.03.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Rymanów Zdrój, Zręcin, Posada Jaśliska, Machnówka i Jaśliska.

24-25.02. 2018 r.
W dniach 24-25.02.2018 r.  Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Rymanów, Krościenko Wyżne i Szczepańcowa (jednostki włączone do KSRG) oraz Dobieszyn, Świerzowa Polska, Lubatówka, Łężany, Polanka, Pietrusza Wola i Długie.

17-18.02.2018 r.
W dniach 17-18.02.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Odrzykoń, Iwonicz i Pystyny (KSRG) oraz Poręby, Draganowa, Widacz, Suchodół, Podniebyle, Węglówka, Sulistrowa, Krasna, Chlebna, Łęki Strzyżowskie, Głowienka, Piotrówka i Kopytowa.

10-11.02.2018 r.
W dniach 10-11.02.2018r.  Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Jedlicze, Korczyna (KSRG),  Męcinka, Lubatowa, Białobrzegi, Deszno, Wróblik Królewski, Miejsce Piastowe (KSRG), Bóbrka, Iskrzynia (KSRG), Żeglce, Jaszczew (KSRG), Moderówka, Faliszówka, Poraj.

03-04.02.2018 r.
W dniach 03-04.02.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Żarnowiec, Iwonicz Zdrój, Posada Dolna, Rogi i Kombornia (KSRG) oraz Sieniawa, Ladzin, Głębokie, Potok, Wojaszówka, Barwinek i Wojkówka.

27-28.01.2018 r.
W dniach 27-28.01.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Bratkówka, Kobylany i Równe (KSRG) oraz Sporne, Iwla, Głojsce, Klimkówka, Nowa Wieś, Wróblik Szlachecki, Milcza, Bałucianka, Wrocanka, Kobylany-Myszkowskie, Przybówka.
 

21-22.01.2018 r.
W dniach 21-22.01.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w następujących jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych: Dukla, Tylawa, Leśniówka, Posada Górna, Królik Polski, Ustrobna, Łączki Jagiellońskie, Zyndranowa i Mszana.